Substantiver

Substantiver
Navneord.
Inddeling i køn: han-, hun- og intetkøn
Bøjes i numerus og bestemthed.
Typer:
1. Enkelt substantiv: mand, hund
2. Substantiveret adjektiv: den gamle
3. Adjektivsubstantiv: svaghed, galskab
4. Præsens participium: de kørende
5. Verbalsubstantiv: skrigen, råben
6. Nomina agentis: fisker, elsker
7. Sammensatte: fodbolddommer, husbåd
Inddeling:
A. Appellativer
1. Tællelige
a. animerede: dreng, hund
b. inanimerede hus, bord
2. Ikke-tællelige (masseord)
a. konkreter vand, luft, guld
b. abstrakter musik, kærlighed
B. Propier Peter, Kolding.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • substantiver — [ sypstɑ̃tive ] v. tr. <conjug. : 1> • 1380 ; du lat. substantivus « substantif » ♦ Gramm. Transformer en nom, en substantif. Substantiver un adjectif, un infinitif. Adjectif, participe passé substantivé. ● substantiver verbe transitif… …   Encyclopédie Universelle

  • substantiver — (sub stan ti vé) v. a. Le même que substantifier. •   Quand nous disons le boire, le manger, nous employons substantivement ces infinitifs, nous les substantivons, LEGOARANT . REMARQUE    À cause de substantivement, substantiver vaut mieux que… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • substantiver Farbstoff — sub|s|tan|ti|ver Fạrb|stoff [lat. substantivus = aus/für sich selbst bestehend (↑ Substanz)] veraltete Syn.: direkt ziehender Farbstoff, Direktfarbstoff: selbstständig, d. h. ohne zusätzliche Beizen o. ä. Hilfsstoffe aufziehender, durch… …   Universal-Lexikon

  • § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser — Der kan ikke gives helt faste regler for hvordan man danner bestemt form pluralis af substantiver der i ubestemt form pluralis har (eller kan have) en fremmed pluralisendelse (især i, a og s, fx konti, periodika, checks). Det tilrådes derfor at… …   Dansk ordbog

  • § 23. Substantiver på -el, -en og -er — I mange af de substantiver der ender på el, en eller er, kan eller skal e foran l, n eller r stryges når ordet bøjes: gidsel gidslet gidsler. figen figenen fig(e)ner. teater teat(e)ret teatre. Bemærk at der ikke kan stå to ens konsonanter foran l …   Dansk ordbog

  • § 24. Substantiver med pluralis på -ere — I substantiver der ender på er, og som i ubestemt form pluralis ender på bogstavfølgen ere, bortfalder den ubestemte pluralisendelse e foran bestemthedsendelsen ne: lærer lærere lærerne. bager bagere bagerne. odder oddere odderne. rykker rykkere… …   Dansk ordbog

  • Navneord — Substantiver …   Danske encyklopædi

  • Roddannelse — Substantiver dannet af et verbums rod uden affikser. Syn. rodafledning, rodfund. Ex: et køb (af verbet købe) et knæk (af verbet knække) …   Danske encyklopædi

  • substantiva — SUBSTANTIVÁ, substantivez, vb. I. tranz. A întrebuinţa în funcţie de substantiv o parte de vorbire care aparţine altei categorii gramaticale decât substantivul. ♦ refl. (Despre părţi de vorbire care aparţin altei categorii gramaticale decât… …   Dicționar Român

  • § 20. Fælleskøn eller intetkøn? — (1) SUBSTANTIVER MED ÉT GRAMMATISK KØN De fleste substantiver har kun ét grammatisk køn: fælleskøn eller intetkøn. De enkelte ords køn fremgår i hvert enkelt tilfælde af Retskrivningsordbogen, fx kan|ni|bal sb., en .. flag sb., et .. (2)… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”